Toán Lớp 6: g) [(-9) . (-9) . (-9) + 93 ] : 810 .

Question

Toán Lớp 6: g) [(-9) . (-9) . (-9) + 93
] : 810
., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 41 phút 2022-06-18T22:22:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp :
  [(-9).(-9).(-9)+93]:810
  =[-729+93]:810
  =-636:810
  =-106/135
   

 2. Giải đáp:
    0
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  [ (-9) . (-9) . (-9) + 9³ ] : 8¹⁰
  = [ (-9)³ + 9³ ] : 8¹⁰
  = [ (-729) + 729 ] : 8¹⁰
  =          0     : 8¹⁰
  =            0
  Chúc Bạn Học Tốt????

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )