Toán Lớp 6: . Dựa vào mô tả tính chất đặc trưng, em hãy biểu diễn lại mỗi tập hợp theo phương pháp liệt kê và chỉ ra có bao nhiêu phần tử trong tập

Question

Toán Lớp 6: . Dựa vào mô tả tính chất đặc trưng, em hãy biểu diễn lại mỗi tập hợp theo phương pháp liệt kê và chỉ ra có bao nhiêu phần tử trong tập hợp đó.
a) Tập hợp B bao gồm các số tự nhiên x mà x – 17 = 10
b) Tập hợp C bao gồm các số tự nhiên x mà 12 – x = 0
c) Tập hợp D bao gồm các số tự nhiên x mà 16 : x – 2 = 0
d) Tập hợp E bao gồm các số tự nhiên x mà 0 . x = 0
e) Tập hợp F bao gồm các số tự nhiên x mà 0 : x = 3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 2 tháng 2022-12-15T19:31:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  Dựa vào mô tả tính chất đặc trưng, em hãy biểu diễn lại mỗi tập hợp theo phương pháp liệt kê và chỉ ra có bao nhiêu phần tử trong tập hợp đó.
  a) Tập hợp B bao gồm các số tự nhiên x mà x – 17 = 10
  B = { 20 } Vậy tập hợp B có 1 phần tử 
  b) Tập hợp C bao gồm các số tự nhiên x mà 12 – x = 0
  C = { 12 } Vậy tập hợp C có 1 phần tử 
  c) Tập hợp D bao gồm các số tự nhiên x mà 16 : x – 2 = 0
  D = { 8 } Vậy tập hợp D có một phần tử 
  d) Tập hợp E bao gồm các số tự nhiên x mà 0 . x = 0
  E = { 0 ; 1 ; 2 ; ….} Vậy tập hợp E có vô số phần tử
  e) Tập hợp F bao gồm các số tự nhiên x mà 0 : x = 3
  F = { ∅ } Vậy tập hợp F không có phần tử nào 
  ________________________________________
  $@dreamytran123$
  $#hoidap247$
   

 2. Giải đáp + lời giải chi tiết:
  a) B = { 20 }
  Vậy tập hợp B có 1 phần tử. 
  b) C = { 12 }
  Vậy tập hợp C có 1 phần tử. 
  c) D = { 8 }
  Vậy tập hợp D có 1 phần tử.
  d) E = { 0; 1; 2;…}
  Vậy tập hợp E có vô số phần tử.
  e) F = { ∅ } (Tập hợp rỗng)
  Vậy tập hợp F không có phần tử nào.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )