Toán Lớp 6: Điền số vào dấu *để 75*chia hết cho các số Cho 5 Cho 3

Question

Toán Lớp 6: Điền số vào dấu *để 75*chia hết cho các số
Cho 5
Cho 3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 6 tháng 2022-06-20T06:21:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. – Để 75* $\vdots$ 5 thì chữ số tận cùng là 0; 5 
  @ Vậy số cần điền là 0 và 5, ta có: 750 hoặc 755
  – Để 75* $\vdots$ 3 thì phải tổng các chữ số chia hết cho 3, ta có:
  7 + 5 + 0= 12 $\vdots$ 3;
  7 + 5 + 3 = 15 $\vdots$ 3;
  7 + 5 + 6 = 18 $\vdots$ 3;
  7 + 5 + 9 = 21 $\vdots$ 3
  – Vậy * có thể = 0; 3; 6; 9
  @Rin

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Điền số vào dấu *để 75*chia hết cho các số
  Cho 5:0,5
  Cho 3:3,6,…
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )