Toán Lớp 6: d) (1+3+5+7+⋯+49)(15.18.24−15.6.72)

Question

Toán Lớp 6: d) (1+3+5+7+⋯+49)(15.18.24−15.6.72), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 6 ngày 2022-06-17T03:26:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (1+3+5+. . .+49)(15.18.24-15.6.72)
  =(1+3+5+. . .+49)(15.6.3.24-15.6.72)
  =(1+3+5+. . .+49)(15.6.72-15.6.72)
  =(1+3+5+. . .+49).0
  =0

 2. Answer
  (1 + 3 + 5 + … + 49) . (15 . 18 . 24 – 15 . 6 . 72)
  = (1 + 3 + 5 + … + 49) . (270 . 24 – 90 . 72)
  = (1 + 3 + 5 + … + 49) . (10800 – 10800)
  = (1 + 3 + 5 + … + 49) . 0
  = 0
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )