Toán Lớp 6: Có thể giúp mik bài này nữa đc ko vậy bài tìm x( 2x_1mu ba) =8

Question

Toán Lớp 6: Có thể giúp mik bài này nữa đc ko vậy bài tìm x( 2x_1mu ba) =8, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 1 tháng 2022-12-19T10:24:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   4,5
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (2x-1³)=8
     2x-1=8
        2x=8+1
        2x=9
          x=9÷2
          x=4,5
  =>x=4,5
      

 2. (2x – 1)^{3} = 8 = 2^{3}
  <=>2x – 1 = 2
  <=>2x = 1 + 2 = 3
  <=>x = 3 : 2 = 3/2
  <=>x \in \emptyset
  Vậy x không thỏa mãn điều kiện.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )