Toán Lớp 6: chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì phân số n+2 phần 2n+3 tối giản giúp mình nhé cảm ơn.

Question

Toán Lớp 6: chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì phân số n+2 phần 2n+3 tối giản
giúp mình nhé cảm ơn., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 5 ngày 2022-06-15T04:10:59+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
    $\dfrac{n+2}{2n+3}$ là phân số tối giản.
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    $\dfrac{n+2}{2n+3}\\\Rightarrow{\rm ƯCLN}(n+2,2n+3)=d\\\Rightarrow\left\{\begin{matrix}n+2\ \vdots\ d\\2n+3\ \vdots\ d\end{matrix}\right.\\\Rightarrow\left\{\begin{matrix}2.(n+2)\ \vdots\ d\\2n+3\ \vdots\ d\end{matrix}\right.\\\Rightarrow\left\{\begin{matrix}2n+4\ \vdots\ d\\2n+3\ \vdots\ d\end{matrix}\right.\\\Rightarrow (2n+4)-(2n+3)=1\ \vdots\ d\\\Rightarrow d\inƯ(1)\Rightarrow d\in\pm1$
    Vậy $\dfrac{n+2}{2n+3}$ là phân số tối giản.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )