Toán Lớp 6: Chứng tỏ rằng A = 1+3+3 mũ 2 + 3 mũ 3 +…3 mũ 97 + 3 mũ 98 chia hết cho 13

Question

Toán Lớp 6: Chứng tỏ rằng A = 1+3+3 mũ 2 + 3 mũ 3 +…3 mũ 97 + 3 mũ 98 chia hết cho 13, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 3 ngày 2022-06-20T15:32:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  A = 1 + 3 + 3^2 + ……….. + 3^98
  A = (1 + 3 + 3^2) + …… + (3^96 + 3^97 + 3^98)
  A = (1 + 3 + 3^2) + ……. + 3^96(1 + 3 + 3^2)
  A = 13 + ………. + 3^96 . 13
  A = 13(1 + ……. + 3^96) \vdots 13

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=1+3+3²+3³+…+$3^{98}$ 
  A=(1+3+3²)+(3³+$3^{4}$+$3^{5}$)+…+($3^{96}$+$3^{97}$+$3^{98}$)
  A=13+3³.(1+3+3²)+…+$3^{96}$.(1+3+3²)
  A=13+3².13+…+$3^{96}$.13
  A=13.(1+3²+…+$3^{96}$)
  ⇒A⋮13
  Xin Trả Lời Hay Nhất

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )