Toán Lớp 6: Cho tập hợp A = {1, 2, 3, …, 10} Hỏi có bao nhiêu tập con của A gồm 3 phần tử sao cho tổng 3 phần tử đó là số lẻ?

Question

Toán Lớp 6: Cho tập hợp A = {1, 2, 3, …, 10} Hỏi có bao nhiêu tập con của A gồm 3
phần tử sao cho tổng 3 phần tử đó là số lẻ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 2 tháng 2022-12-19T06:24:01+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  tập hợp 1 : {1,2,4}
  tập hợp 2 : {1,,2,6}
  tập hợp 3 : {1,2,8}
  tập hợp 4 : {1,2,10}
  tập  hợp 5 : {2,3,4}
  tập hợp 6 : {2,3,6}
  tập hợp 7 : {2,3,8}
  tập hợp 8 : {2,3,10}

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )