Toán Lớp 6: Cho phân số$\frac{19}{44}$ . Phải bớt số nguyên nào cho cả tử và mẫu để được phân số $\frac{22}{47}$ ? làm nhanhhhhhhhhhhhhhhh

Question

Toán Lớp 6: Cho phân số$\frac{19}{44}$ . Phải bớt số nguyên nào cho cả tử và mẫu để được phân số $\frac{22}{47}$ ?
làm nhanhhhhhhhhhhhhhhh, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 1 tuần 2022-04-14T04:47:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số cần bớt ở cả tử và mẫu là a
  Ta có
  {19-a}/{44-a}=22/47
  <=>893-47a=968-22a
  <=>a=-3
  Vậy, phải bớt -3 ở cả tử và mẫu để được phân số 22/47

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số nguyên đó là : x
  Theo bài ra ta có :
  (19 – x)/(44 – x) = 22/47
  ⇒ 47(19 – x) = 22(44 – x)
  ⇒ 893 – 47x = 968 – 22x
  ⇒ 893 – 968 = -22x + 47x
  ⇒ -75 = 25x
  ⇒ x = -3
  Vậy số nguyên đó là : -3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )