Toán Lớp 6: cho phân số 63/89 hãy tìm một số sao cho đem tử số trừ đi số đó đem mẫu số cộng với số đó ta được phân số mới bằng phân số 3/5

Question

Toán Lớp 6: cho phân số 63/89 hãy tìm một số sao cho đem tử số trừ đi số đó đem mẫu số cộng với số đó ta được phân số mới bằng phân số 3/5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 3 tuần 2022-06-04T13:41:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Khi đem tử số trừ đi số đó đem mẫu số cộng với số đó thì tổng tử số và mẫu số không đổi
  ⇒ Tổng tử số mới và mẫu số mới là:
                          63+89=152
  Tử số mới là:
                          152:(3+5)xx3=57
  Số cần tìm là:
                          63-57=6
                    Đáp số : 6

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nếu đem số tử trừ đi và mẫu số cộng thêm một số nào đó thì tổng của hai số đó ko thay đổi .
  Tổng của hai số là : 63 + 89 = 152
  Tử số là : 152 : ( 3 + 5) * 3 = 57
  Số đó là : 63 – 57 = 6
  Giải đáp : 6

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )