Toán Lớp 6: cho 2 đường thẳng AB và CD cắt nhau tại o a) biết góc AOD bằng 110 độ . tính ba góc còn lại b) Biết góc AOC -AOD = 20 độ . Tính AOC , C

Question

Toán Lớp 6: cho 2 đường thẳng AB và CD cắt nhau tại o a) biết góc AOD bằng 110 độ . tính ba góc còn lại b) Biết góc AOC -AOD = 20 độ . Tính AOC , COB , BOD , DOA, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 1 tháng 2022-12-20T23:57:15+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Vì 2 đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O nên:
  góc AOD + góc DOB = 180 độ (2 góc kề bù)
  => góc DOB =180 độ – góc AOD = 180 độ – 110 độ = 70 độ
  Ta có; góc AOD = góc COB = 110 độ (2 góc đối đỉnh); góc DOB = góc COA = 70 độ (2 góc đối đỉnh)
  Vậy góc COB = 110 độ; góc DOB = góc COA = 70 độ
  b) Vì 2 đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O nên:
  góc AOC + góc AOD = 180 độ (2 góc kề bù) (1)
  Mà góc AOC – góc AOD = 20 độ => góc AOC = góc AOD + 20 độ, thay vào (1) ta đc:
  góc AOD + 20 độ + góc AOD = 180 độ
  =>  góc AOD =(180-20)/2 = 80 độ
  Do đó góc AOC = góc AOD + 20 độ = 80 độ + 20 độ = 100 độ
  Ta có: góc AOC = góc DOB = 100 độ ( 2 góc đối đỉnh); góc AOD = góc COB = 80 độ
  Vậy góc AOC = góc DOB = 100 độ; góc AOD = góc COB = 80 độ
  $\text{Tự vẽ hình bạn nhé, xin hay nhất ak?}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )