Toán Lớp 6: Cho 13x + 4y  17 .Chứng minh 7x + 10y  17 với x, y ∈ N mn giúp mình vs

Question

Toán Lớp 6: Cho 13x + 4y

17 .Chứng minh 7x + 10y

17 với x, y ∈ N
mn giúp mình vs, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 1 tuần 2022-06-15T02:54:20+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:Vì (13x + 4y) ⋮ 17 => 5(13x + 4y) ⋮ 17 hay (65x + 20y) ⋮ 17 (1). Nếu (7x + 10y) ⋮ 17 => 2(7x + 10y) ⋮ 17 hay (14x + 20y) ⋮ 17 (2). Từ (1)(2) => (65x + 20y) – (14x + 20y) = 51x = 17.3x ⋮ 17 => (7x + 10y) ⋮ 17. Vậy (7x + 10y) ⋮ 17 (đpcm)

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  A=9(7x+4y)-2(13x+18y)37

  A=63x+36y-26x-36y37

  A=37x37

  Vì 7x+4y37=>9(7x+4y)⋮37

  => 2(13x+18y)⋮37(Tính chất chia hết của 1 hiệu)

  Mà (2,37) =1=> 13x+18y37 ( đpcm)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )