Toán Lớp 6: Chị Lan có 100 cây hoa mai và 150 cây hoa đào.Chị muốn chia đều số cây hoa mai và hoa đào cho các phần quà (mỗi phần đều như nhau). Hỏi

Question

Toán Lớp 6: Chị Lan có 100 cây hoa mai và 150 cây hoa đào.Chị muốn chia đều số cây hoa mai và hoa đào cho các phần quà (mỗi phần đều như nhau). Hỏi chị Lan có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần quà? Mỗi phần có bao nhiêu cây hoa mai, bao nhiêu cây hoa đào?
Giúp em với ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 1 tháng 2022-03-11T22:31:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   gọi số phần quà cần tìm là a( phần quà) a ∈ N 
  theo bài ra ta có 
  100  chia hết cho a ; 150 chia hết cho a     ( a là số lớn nhất )
  ⇒ a ∈ UCLN (100,150)        (1)
  ta có
  100= 2 mũ 2 nhân 5 mũ 2
  150 = 2 x 3 x 5 mũ 2
  ⇒ UCLN (100 ,150) = 2 x 5 mũ 2 = 50  (2)
  từ (1) và (2) 
  ⇒ a= 50
  vậy số phần quà là 50 phần quà khi đó mỗi phần quà có :  100 : 50 = 2 ( hoa mai)
                                                                                                150 : 50 = 3 ( hoa đào ) 

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số phần quà có thể chia được là a ( a ∈ N* ) 
  Ta có : 
  100 ⋮ a
  150 ⋮ a 
  Mà a là số lớn nhất 
  => a = ƯCLN ( 100 , 105 )
  Ta có :
  100 =  2 mũ 2 . 5 mũ 2 
  105 =  2.3.52
  => ƯCLN ( 100 , 105 ) = 2 . 5 mũ 2 =  50 
  a = 50 
                       Vậy có thể chia được nhiều nhất 50 phần quà 
              Mỗi phần quà có số cây hoa mai là :
                          100 : 50 = 2 ( cây )
               Mỗi phần quà có số cây hoa đào là :
                         150 : 50 = 3 ( cây )
                        Vậy có thể chia được 50 phần quà . Mỗi phần quà có 2 cây hoa mai và 3 cây hoa đào .

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )