Toán Lớp 6: Câu 61. Tính tổng sau: (-1) + (-2) + 3 + 4 + … + (-97) + (-98) + 99 + 100. A. 50 B. 100 C. 20 D. 10

Question

Toán Lớp 6: Câu 61. Tính tổng sau: (-1) + (-2) + 3 + 4 + … + (-97) + (-98) + 99 + 100.
A. 50 B. 100 C. 20 D. 10, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 7 ngày 2022-04-14T06:25:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  B. 100
   

 2. (-1) + (-2) + 3 + 4 + … + (-97) + (-98) + 99 + 100.
  Giải đáp:
  -100
  Lời giải:
  Dãy 1, 2, 3,… 100 có 100 số ta nhóm thành các nhóm mỗi nhóm có 4 số, khi đó có 100:4=25 nhóm.
  1+2-3-4+….+97+98-99-100
  =(1+2-3-4)+…+(97+98-99-100)
  =(-4)+…+(-4)
  =(-4)×25
  =-100

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )