Toán Lớp 6: Câu 5. Biết 7 < a < 25 và 91 a. Số tự nhiên a là : А. 13 В. 17 С. 19 D. 23.

Question

Toán Lớp 6: Câu 5. Biết 7 < a < 25 và 91 a. Số tự nhiên a là : А. 13 В. 17 С. 19 D. 23., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 1 tháng 2022-11-23T18:56:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giải đáp là $A$
   Ta có
  – Dấu hiệu chia hết chia hết cho 13 là  lấy chữ số hàng đơn vị nhân cho 4 rồi cộng với các chữ số còn lại. Nếu kết quả này chia hết cho 13 thì số ban đầu chia hết 13.Ở đây ta thấy 91 sẽ chia hết cho 13 vì 
  1.4+9 = 13 / 13 =1 . Trở lại đề bài , ta có 7 < a < 25 . Vậy số 13 sẽ là đáp án chính xác vì 7 < 13 < 25
  $@chienbinhkieuhanh$

 2. Đáp án+Giải thích các bước giải:
  7<a<25 và 91 \vdots a ( a in N ) 
  -> a in {8;9;10;…;23;24}
  Mà 91 \vdots a nên :
  ->a in Ư(91)={1;7;13;91}
  =>a in {13} với 7<a<25
  Vậy a in {13}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )