Toán Lớp 6: Căn hộ nhà bác Cường diện tích 105 mét vuông. Ngoại trừ bếp và nhà vệ sinh diện tích 30 mét vuông,toàn bộ diện tích

Question

Toán Lớp 6: Căn hộ nhà bác Cường diện tích 105 mét vuông. Ngoại trừ bếp và nhà vệ sinh diện tích 30 mét vuông,toàn bộ diện tích sàn còn lại được lát gỗ như sau: 18 mét vuông được lát bằng gỗ loại 1 giá 350 nghìn đồng / mét vuông; phần còn lại dùng gỗ loại 2 có giá 170 nghìn đồng / mét vuông. Công lát là 30 nghìn đồng / mét vuông.
Viết biểu thức tính tổng chi phí bác Cường cần trả để lát sàn căn hộ như trên. Tính giá trị biểu thức đó., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 6 tháng 2022-06-19T09:13:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Căn hộ nhà bác Cường diện tích 105 mét vuông. Ngoại trừ bếp và nhà vệ sinh diện tích 30 mét vuông,toàn bộ diện tích sàn còn lại được lát gỗ như sau: 18 mét vuông được lát bằng gỗ loại 1 giá 350 nghìn đồng / mét vuông; phần còn lại dùng gỗ loại 2 có giá 170 nghìn đồng / mét vuông. Công lát là 30 nghìn đồng / mét vuông. Viết biểu thức tính tổng chi phí bác Cường cần trả để lát sàn căn hộ như trên. Tính giá trị biểu thức đó.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  giá tiền để Bác Cường Lát $18m^{2}$ là
  18 . 350000 = 6300000 đồng
  giá tiền gỗ lát cho diện tích còn lại mà không tính bếp và nhà vệ sinh là : 
  ( 105 – 30 – 18 ) . 170000 = 9690000 đồng
  vậy tổng chi phí mà bác cường trả là
  6300000 + 9690000 + 30000 . ( 105 – 30 )
  => 18240000 đồng

 2. Giải đáp:
  $= 18 240 000 (đồng)$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $18 . 350000 + ( 105 – 30 – 18 ) . 170000 + 30000( 105 – 30 )$ 
  $= 6300000 + 57 . 170000 + 30000 . 75$
  $= 6300000 + 9690000 + 2250000$
  $= 6300000 + 11940000$
  $= 18 240 000 (đồng)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )