Toán Lớp 6: Biết chu vi hình thoi là 100 cm, hãy tính độ dài các cạnh của hình thoi. Giúp mik vs ak

Question

Toán Lớp 6: Biết chu vi hình thoi là 100 cm, hãy tính độ dài các cạnh của hình thoi.
Giúp mik vs ak, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 5 tháng 2022-06-20T06:58:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  ⇒ Vậy độ dài các cạnh của hình thoi là 25 cm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Độ dài các cạnh của hình thoi là:
         100 : 4 = 25 (cm)
  Đáp số: 25 cm

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                           Giải
        Chu vi hình thoi là: 
            100 : 4 = 25 ( cm )
                   Đáp số: 25cm 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )