Toán Lớp 6: Bài 4: Một tiểu đoàn trong quân đội có số lượng lính trong khoảng từ 600 đến 800 người. Khi trung tá chỉ huy xếp hàng 10, hàng 12, hàn

Question

Toán Lớp 6: Bài 4:
Một tiểu đoàn trong quân đội có số lượng lính trong khoảng từ 600 đến 800
người. Khi trung tá chỉ huy xếp hàng 10, hàng 12, hàng 18 thì không thừa lính
nào. Tính số lính của tiểu đoàn đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 1 tháng 2022-03-19T08:26:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi a là số lính của tiểu đoàn đó ( a ∈ N*; 600 ≤ a ≤ 800; đơn vị: người lính )
  Ta có: a ⋮ 10
            a ⋮ 12
            a ⋮ 18
  => a ∈ BC { 10; 12; 18 }
  Ta có: 10 = 2 . 5
            12 = 2² . 3
            18 = 3² . 2
  => BCNN { 10; 12; 18 } = 2² . 3² . 5 = 4 . 9 . 5 = 180
  => BC { 10; 12; 18 } = B { 180 } = { 0; 180; 360; 540; 720; 900; …. }
  Mà: 600 ≤ a ≤ 800
  => a = 720
  Vậy tiểu đoàn đó có 720 người lính
  Đ/S: 720 người lính
  @Florence123

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi x là số lính 1 tiểu đoàn (600<x<800) . Theo bài ra x⋮10, 12, 18.
  ⇒x là bội của 10, 12, 18.
  Ta có: 10=2.5
            12=2².3
            18=2.3²
   BCNN(10,12,18)=2².3².5=180
  ⇒BC(10,12,18)={0;180;360;540;720;900;…}
  Mà 600<x<800
  ⇒x=720
  Vậy số lính của tiêu đoàn là 720 người.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )