Toán Lớp 6: Bài 1: Tính hợp lí: a) -234 + 16 – 34 + 200 + 64 b) 23.(-17) – 17.58 + (-19).17 c) 34.(73 – 83) – 83.(17 – 34) – 73.17 d) 1 – 2 – 3 + 4

Question

Toán Lớp 6: Bài 1: Tính hợp lí:
a) -234 + 16 – 34 + 200 + 64
b) 23.(-17) – 17.58 + (-19).17
c) 34.(73 – 83) – 83.(17 – 34) – 73.17
d) 1 – 2 – 3 + 4 – 5 – 6 + 7 – 8 – 9 +…+ 28 – 29 – 30., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 3 ngày 2022-04-19T07:20:39+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a) -234 + 16 – 34 + 200 + 64
  =-(234 – 16)- 34 + 200 + 64
  =(-218)- 34 + 200 + 64
  =-(218-34)+200+64
  =(-156)+200+64
  =(200-156)+64
  =144+64
  =208
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )