Toán Lớp 6: Bài 1:tìm ước trung lớn nhất của các số tròn trường hợp sau: a,90;150;200 b,160;3580;423 Các bạn giúp mình nha!

Question

Toán Lớp 6: Bài 1:tìm ước trung lớn nhất của các số tròn trường hợp sau:
a,90;150;200
b,160;3580;423
Các bạn giúp mình nha!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 1 tháng 2022-12-21T03:08:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a, Ta có: 
  90 = 2 . $3^{2}$ . 5
  150 = 2 . 3 . $5^{2}$
  200 = $2^{3} . 5^{2}$
  ⇒ ƯCLN(90; 150; 200) = 2 . 5 =10
  a, Ta có: 
  160 = $2^{5}$ . 5
  3580 = $2^{2}$ . 5 . 179
  423 = $3^{2}$ . 47
  ⇒ ƯCLN(160; 3580; 423) = 1
  $#Nấm$
   

 2. a, Ta có:
  90=2.3^{2}.5
  150=2.3.5^{2}
  200=2^{3}.5^{2}
  => ƯCLN (90; 150; 200) = 2.5 = 10
  b, Ta có:
  160=2^{5}.5
  3580=2^{2}.5.179
  423=3^{2}.47
  => ƯCLN (160; 3580; 423) = 1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )