Toán Lớp 6: Bài 1: CMR 8^8 + 2^20 chia hết cho 17 Bài 2: Tính: 29 . 9 + 29 . 13 – 22 . 129

Question

Toán Lớp 6: Bài 1: CMR 8^8 + 2^20 chia hết cho 17
Bài 2: Tính:
29 . 9 + 29 . 13 – 22 . 129, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 1 tháng 2022-03-19T20:28:33+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1:
  -Ta có: 8^8 + 2^20
  = (2^3)^8 + 2^20
  = 2^24 + 2^20
  = 2^20 . ( 2^4 + 1 )
  = 2^20 . ( 16+1)
  = 2^20 . 17 vdots 17
  => 8^8 + 2^20 vdots 17 (đpcm)
  Bài 2:
  29.9+29.13-22.129
  = 29.(9+13)-22.129
  = 29.22-129.22
  = 22.(29-129)
  = 22.(-100)
  = -2200 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )