Toán Lớp 6: Áp dụng tính chất chia hết,xét xem mỗi tổng (hiệu) sau có chia hết cho 4 hay không : a ) 72+12 b ) 48+16 c ) 54-36 d ) 60-14

Question

Toán Lớp 6: Áp dụng tính chất chia hết,xét xem mỗi tổng (hiệu) sau có chia hết cho 4 hay không :
a ) 72+12 b ) 48+16 c ) 54-36 d ) 60-14
Giải nhanh giúp em bài này, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 1 tháng 2022-12-22T08:44:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  Ta thấy :
  72 \vdots 4
  12 \vdots 4
  => 72 + 12 \vdots 4
  b)
  Ta thấy :
  48 \vdots 4
  16 \vdots 4
  => 48 + 16 \vdots 4
  c)
  Ta thấy :
  54 \not\vdots 4
  36 \vdots 4
  => 54 – 36 \not\vdots 4
  d)
  Ta thấy :
  60 \vdots 4
  14 \not\vdots 4
  => 60 – 14 \not\vdots 4

 2. tat ca các câu trên đeu chia het cho 4 nha

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )