Toán Lớp 6: Anh chị nào giúp em vs ạ em đang cần ạ 1. Phát biểu nào sao đây là không đúng? A. Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau B. Hình thang cân có 2

Question

Toán Lớp 6: Anh chị nào giúp em vs ạ em đang cần ạ
1. Phát biểu nào sao đây là không đúng?
A. Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau
B. Hình thang cân có 2 góc kề một cạnh đáy bằng nhau
C. Hình chữ nhật có 2 đường chéo bằng nhau
D. Hình bình hành vó 2 đường chéo vuông góc
2. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Hình vuông có 4 góc bằng nhau và góc vuông
B. Hình thanh cân có 2 góc kề 1 cạnh bên bằng nhau
C. Hình bình hành có 2 góc đối diện bằng nhau
D. Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau
3. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau 3 góc bằng nhau
B. Hai đường chéo của hình bình hành bằng nhau
C. Hai đường chéo của hình chữ nhật cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
D. Hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau
4. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Hình chữ nhật có 2 cặp cạnh đối diện bằng nhau
B. Hình thoi có 4 góc bằng nhau
C. Hình bình hành có 2 cặp cạnh đối diện song song
D. Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 6 tháng 2022-06-19T07:01:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. câu 1 d
  câu 2 b 
  câu 3 b
  câu 4 b
   

 2. 1. Phát biểu nào sao đây là không đúng?
  A. Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau
  B. Hình thang cân có 2 góc kề một cạnh đáy bằng nhau
  C. Hình chữ nhật có 2 đường chéo bằng nhau
  D. Hình bình hành vó 2 đường chéo vuông góc
  2. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
  A. Hình vuông có 4 góc bằng nhau và góc vuông
  B. Hình thanh cân có 2 góc kề 1 cạnh bên bằng nhau
  C. Hình bình hành có 2 góc đối diện bằng nhau
  D. Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau
  3. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
  A. Tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau 3 góc bằng nhau
  B. Hai đường chéo của hình bình hành bằng nhau
  C. Hai đường chéo của hình chữ nhật cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
  D. Hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau
  4. Phát biểu nào sau đây không đúng?
  A. Hình chữ nhật có 2 cặp cạnh đối diện bằng nhau
  B. Hình thoi có 4 góc bằng nhau
  C. Hình bình hành có 2 cặp cạnh đối diện song song
  D. Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )