Toán Lớp 6: a) cho A = 2+2^2+2^3+-..+2^60 chứng minh rằng A chia hết cho 3 ,A chia hết cho 7, A chia hết cho 15 b) cho B =3+3^3+3^5+3^7-..

Question

Toán Lớp 6: a) cho A = 2+2^2+2^3+……+2^60
chứng minh rằng A chia hết cho 3 ,A chia hết cho 7, A chia hết cho 15
b) cho B =3+3^3+3^5+3^7……+3^1991
chứng minh rằng B chia hết cho 13 , B chia hết cho 41
c) chứng minh rằng abc chia hết cho 37 thì cab chia hết cho 37 ,bac chia hết cho 37
lưu ý: abc;cab;bac là số từ nhiên ko phải nhân
³ ³ √ ≡, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 5 ngày 2022-06-17T08:12:13+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. a) cho A = 2+2^2+2^3+……+2^60 chứng minh rằng A chia hết cho 3 ,A chia hết cho 7, A chia hết cho 15 b) cho B =3+3^3+3^5+3^7……+3^1991 chứng minh rằng B chia hết cho 13 , B chia hết cho 41 c) chứng minh rằng abc chia hết cho 37 thì cab chia hết cho 37 ,bac chia hết cho 37 lưu ý: abc;cab;bac là số từ nhiên ko phải nhân ³ ³ √≡
    tui làm theo ý hiểu thôi nếu làm sai thì làm ơn đừng ném gạch ạ:'(

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )