Toán Lớp 6: A = ( 7 – 1/5 +1/3 ) – ( 6 +9/5 +4/3 )

Question

Toán Lớp 6: A = ( 7 – 1/5 +1/3 ) – ( 6 +9/5 +4/3 ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 1 tuần 2022-06-15T17:20:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A = (7 – 1/5 + 1/3) – (6 + 9/5 + 4/3)

  = 7 – 1/5 + 1/3 – 6 – 9/5 – 4/3

  = (7 – 6) – (1/5 + 9/5) + (1/3 – 4/3)

  = 1 – 10/5 + (-3)/3

  = 1 – 2 + (-1)

  = [1 + (-1)] – 2

  = 0 – 2

  = -2

  #Mỏn

   

 2. Giải đáp:

   A = -2

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  A = (7 – 1/5 + 1/3 ) – (6 + 9/5 + 4/3 )

  A = 7 – 1/5 + 1/3 – 6 – 9/5 – 4/3

  A = 7 – 6 – 1/5 – 9/5 + 1/3 – 4/3

  A = (7 – 6) – (1/5 + 9/5) + (1/3 – 4/3)

  A = 1 – 2 – 1

  A = -2

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )