Toán Lớp 6: a,2x + 5 là bội của x – 2 b,x + 3 là ước của 3x – 6 Tìm số nguyên x Làm câu a hay b đều được

Question

Toán Lớp 6: a,2x + 5 là bội của x – 2
b,x + 3 là ước của 3x – 6
Tìm số nguyên x
Làm câu a hay b đều được, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 1 tuần 2022-06-15T06:09:49+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: 2x – 1 là bội của x – 5i( đề bài)
  ⇒ 2x – 1 chia hết cho  x – 5
  Do x – 5 chia hết cho x – 5
  ⇒ 2(x – 5) chia hết cho x – 5
  ⇒ 2x – 10 chia hết cho x – 5
  mà 2x – 1 chia hết cho x – 5
  ⇒ (2x – 1) – (2x – 10) chia hết cho x – 5
  ⇒ 2x – 1 – 2x + 10 chia hết cho x – 5
  ⇒  9 chia hết cho x – 5
  ⇒ x – 5 ∈ Ư(9) = {-1; -3; -9; 1; 3; 9}
  Ta có bảng sau:
  x – 5    -9     -3     -1      1     3     9
    x        -4     2      4      6    9      14
  Vậy x ∈ {-4; 2; 4; 6; 9; 14}
   
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )