Toán Lớp 6: 5 mũ 9 : 5 mũ 7 + 12 x 3 + 2017 mũ 0

Question

Toán Lớp 6: 5 mũ 9 : 5 mũ 7 + 12 x 3 + 2017 mũ 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 1 tháng 2022-03-19T14:49:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 5^9 : 5^7 + 12 × 3 + 2017^0
  = 5^2 + 36 + 1
  = 25 + 36 + 1
  = 61 + 1
  = 62
   

 2. 5^9:5^7+12.3+2017^0
  =5^2+36+1
  =25+37
  =62 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )