Toán Lớp 6: 4.x+15=-5. Câu 2 : ( – 270 ) : x – 20 = 70 Tìm số nguyên của x ạ . Em cần lời giải chi tiết

Question

Toán Lớp 6: 4.x+15=-5. Câu 2 : ( – 270 ) : x – 20 = 70
Tìm số nguyên của x ạ . Em cần lời giải chi tiết, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 2 tháng 2022-02-18T13:00:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Answer

  4x + 15 = -5

  => 4x = -5 – 15

  => 4x = -20

  => x = -20 : 4

  => x = -5

  Vậy x = -5

  ______________________

  (-270) : x – 20 = 70

  => -270 : x = 70 + 20

  => -270 : x = 90

  => x = -270 : 90

  => x = -3

  Vậy x = -3

 2. Giải đáp:

   #Clickbim 

  a)4.x + 15 = -5

  -> 4.x =(-5) – 15

  -> 4.x = -20

  -> x = (-20) : 4

  -> x = -5

  Vậy x = -5

  ______________________________

  b) (-270) : x – 20 = 70

  -> (-270) : x = 70 + 20

  -> (-270) : x =90

  -> x = (-270) : 90

  -> x = -3

  Vậy x = -3 

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )