Toán Lớp 6: 300 , 500 ra thừa số nguyên tố

Question

Toán Lớp 6: 300 , 500 ra thừa số nguyên tố, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 6 tháng 2022-06-11T12:52:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  300 | 2
  150 | 2
   75  | 3
    25 | 5
     5  | 5
     1 
  ⇒ 300 = 2^2 . 3 . 5^2
  500 | 2
  250 | 2
  125 | 5
     25| 5
      5 | 5
       1
  ⇒ 500 = 2^2 . 5^3

 2. Giải đáp:
  300 = 2² · 3 · 5²
  500 = 2² · 5³

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )