Toán Lớp 6: 3.Tìm số nguyên x biết: a) (-35).x = 280 b) 2.x +39 = -61

Question

Toán Lớp 6: 3.Tìm số nguyên x biết:
a) (-35).x = 280
b) 2.x +39 = -61, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 2 tháng 2022-03-14T09:20:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) (-35). x= 280
  x= 280: (-35)
  x= (-8)
  b) 2. x+ 39= -61
  2. x= (-61)- 39
  2. x= (-100)
  x= (-100): 2
  x= (-50)
   

  0
  2022-03-14T09:22:37+00:00

  câu 3

  a)

  -35.x=280

  x=280:(-35)

  X=-8

  b)

  2.x+39=-61

  2.x=-61-39

  2.x=-100

  x=-100:2

  X=-50

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )