Toán Lớp 6: $3^{5}$ $^{-}$ $^{x}$ – 1 = 26 Giải gấp giúp mình nha

Question

Toán Lớp 6: $3^{5}$ $^{-}$ $^{x}$ – 1 = 26 Giải gấp giúp mình nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tùy Linh 40 phút 2022-06-18T02:45:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $3^{5-x}-1=26$
  $⇔ 3^{5-x}=27$
  $⇔ 3^{5-x}=3^3$
  $⇔ 5-x=3$
  $⇔ x=2$

 2. $3^x$$ ^-$ $ ^5$ – 1 = 26
  ⇒ $3^x$$ ^-$ $ ^5$ =  26 + 1 
  ⇒ $3^x$$ ^-$ $ ^5$ = 27
  ⇒ $3^x$$ ^-$ $ ^5$ = 3³
  ⇒ 5 – x = 3
  ⇒ x = 5 – 3
  ⇒ x = 2
            Vậy x = 2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )