Toán Lớp 6: 25-4^x+2=9 giải giupws mình câu này với

Question

Toán Lớp 6: 25-4^x+2=9
giải giupws mình câu này với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 6 ngày 2022-06-18T02:06:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  $x=0$.

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  $25-4^{x+2}=9\\\Rightarrow 4^{x+2}=25-9\\\Rightarrow 4^{x+2}=16\\\Rightarrow 4^{x+2}=4^2\\\Rightarrow x+2=2\\\Rightarrow x=0$

  Vậy $x=0$.

 2. 25 – 4^(x + 2) = 9

  4^(x + 2) = 25 – 9

  4^(x + 2) = 16

  4^(x + 2) = 4²

  → x + 2 = 2.

  → x = 2 – 2

  → x = 0.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )