Toán Lớp 6: (-2).x-(-21)=15 help

Question

Toán Lớp 6: (-2).x-(-21)=15 help, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 6 tháng 2022-06-21T04:21:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (-2).x-(-21)=15
  -2.x+21=15
  -2.x=15-21
  -2.x= -6
  x=-6:(-2)
  x=3

 2. Giải đáp:
  x=3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (-2).x-(-21)=15
  (-2).x+21=15
  (-2).x=15-21
  (-2).x= (-6)
  x=(-6):(-2)
  x=3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )