Toán Lớp 6: 18.3 trừ 182 cộng 3 ( 51 chia 17 ) Dấu chấm là nhân nha Giúp em giải cho em cách de hiếu nhất và hay em hết điểm rồi

Question

Toán Lớp 6: 18.3 trừ 182 cộng 3 ( 51 chia 17 )
Dấu chấm là nhân nha
Giúp em giải cho em cách de hiếu nhất và hay em hết điểm rồi, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 1 tháng 2022-12-21T02:03:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 18 . 3 – 182 + 3 ( 51 : 17)
  = 54 – 182 + 3 . 3
  = 54 – 182 + 9
  = -128 + 9
  = -119

 2. 18 . 3 – 182 + 3 . ( 51 : 17 )
  = 54 – 182 + 3 . 3
  = – 128 + 9
  = – 119
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )