Toán Lớp 6: 16. (-5). (-2) . 3 (-4).(-7).2.(-5) (-135).72+16.(-135) + ( – 135 ) . 12

Question

Toán Lớp 6: 16. (-5). (-2) . 3
(-4).(-7).2.(-5)
(-135).72+16.(-135) + ( – 135 ) . 12, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 6 ngày 2022-06-18T00:52:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 16. (-5). (-2) . 3
  =(16.3)[(-5).(-2)]
  =48.10
  =480
                                                                          
  (-4).(-7).2.(-5)
  =[(-4).(-7)].[2.(-5)]
  =28.(-10)
  =-280
                                                                           
  (-135).72+16.(-135) + ( – 135 ) . 12
  =(-135).(72+16+12)
  =(-135).100
  =-13500
   

 2. 16.(-5).(-2).3
  =(16.3).(-5.(-2))
  =48.10
  =480
  …………………………………………….
  (-4).(-7).2.(-5)
  =28 . (-10)
  =-280
  ……………………………………………….
  (-135).72+16.(-135)+(-135).12
  =(-135).(72+16+12)
  =(-135).100
  =-13500
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )