Toán Lớp 6: 1.thay dấu * bởi chữ số thích hợp để số 17*:5 và 17*:11 2.Tìm các chữ số x,y biết rằng a) 38x5y chia hết cho 2,5 và 9

Question

Toán Lớp 6: 1.thay dấu * bởi chữ số thích hợp để số 17*:5 và 17*:11
2.Tìm các chữ số x,y biết rằng
a) 38x5y chia hết cho 2,5 và 9, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 7 ngày 2022-06-16T20:48:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1.a)17*:5=>*=0 hoặc 5
  b)17*:11=>*=6
  2.Các chữ số chia hết cho 2 và 5 có tận cùng là 0
  =>y=0
  Các chữ số chia hết cho 9 có tổng các chữ số bằng 9
  =>3+8+x+5+0=16
  =>x=2 thì 3+8+x+5+0= 18 chia hết cho 9

 2. 1. Để 17*:5 thì * là 0 hoặc 5
            17*:11 khi: 1+*=7->*=6 (quy tắc chia hết cho 11)
  2. Để 38x5y chia hết cho 2 và 5 khi y=0
      Để 38×50 chia hết cho 9 khi 3+8+x+5+0 chia hết cho 9
      Hay 3+8+x+5+0=18=>x=2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )