Toán Lớp 6: 1.nếu 1313/1717=a/b(20>b>0) b-a= 2.nếu a/b=12/15(10>b>0) a+b=

Question

Toán Lớp 6: 1.nếu 1313/1717=a/b(20>b>0) b-a=
2.nếu a/b=12/15(10>b>0) a+b=, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 1 tháng 2022-12-21T02:06:04+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. 1.nếu 1313/1717=a/b(20>b>0) b-a= 2.nếu a/b=12/15(10>b>0) a+b=

    xin hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )