Toán Lớp 6: 1.Cách viết tập hợp nào sau đây là đúng? A={1;2;3;4;5} A=(1;2;3;4;5) A=[1;2;3;4;5] A=1;2;3;4;5

Question

Toán Lớp 6: 1.Cách viết tập hợp nào sau đây là đúng?
A={1;2;3;4;5}
A=(1;2;3;4;5)
A=[1;2;3;4;5]
A=1;2;3;4;5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 1 tuần 2022-01-13T12:28:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:

  $-$ Các phần tử của tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn { }, cách nhau bởi dấu chấm phẩy ” ; “

  $-$ Mỗi phần tử chỉ được viết một lần.

  $-$ Thứ tự liệt kê tùy ý.

  Giải đáp:

  $→$ $A=${$1;2;3;4;5$}

   

 2. 1.Cách viết tập hợp nào sau đây là đúng?

  A={1;2;3;4;5}

  A=(1;2;3;4;5)

  A=[1;2;3;4;5]

  A=1;2;3;4;5

  Vì một tập hợp thường được dùng ngoặc nhọn ở đầu và cuối có chứa các phần tử trong tập hợp đó (Vd: A = {0;1;2;…})

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )