Toán Lớp 6: (x-1)^2=1 giúp mik zới ạ- mik cẻm ơn

Question

Toán Lớp 6: (x-1)^2=1
giúp mik zới ạ…. mik cẻm ơn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 5 ngày 2022-08-06T01:41:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (x-1)^2=1
  =>(x-1)^2=1^2

  =>|x-1|=1

  =>\(\left[ \begin{array}{l}x-1=1\\x-1=-1\end{array} \right.\) 

  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=0\end{array} \right.\) 

  Vậy x∈{2;0}

  Vậy x=2.

  Giải thích:

  1^2=1.1=1.

 2. Giải đáp:

  x = 2 hoặc x = 0

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  (x – 1)^2 = 1

  ⇒ (x – 1)^2 = 1^2 hoặc (x – 1)^2 = (-1)^2

  *** TH1: 

  (x – 1)^2 = 1^2

  ⇒ x – 1 = 1

  ⇒ x = 1 +1

  ⇒ x = 2

  *** TH2:

  (x – 1)^2 = (-1)^2

  ⇒ x – 1 = -1

  ⇒ x = -1 + 1

  ⇒ x = 0

  Vậy x = 2 hoặc x = 0

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )