Toán Lớp 6: (-1+1/3).(-1+1/4).(-1+1/5)…(-1+1/2008) chỉ cần đáp án nhanh nha

Question

Toán Lớp 6: (-1+1/3).(-1+1/4).(-1+1/5)…(-1+1/2008)
chỉ cần đáp án nhanh nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 1 tháng 2022-12-21T10:37:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  1/1004
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\left(-1+\dfrac{1}{3}\right).\left(-1+\dfrac{1}{4}\right).\left(-1+\dfrac{1}{5}\right).\!.\!.\left(-1+\dfrac{1}{2008}\right)$
  =(-2)/3*(-3)/4*(-4)/5*…*(-2007)/2008
  $\ \!=\dfrac{(-2).(-3).(-4).\!.\!.\!(-2007)}{3.4.5…2008}$
  Tử có $(2007-2):1+1=2006$ số hạng. Vì 2006 chẵn nên tử có tích dương.
  =(2.3.4…2007)/(3.4.5…2008)
  =2/2008
  =1/1004

 2. (-1+1/3).(-1+1/4).(-1+1/5). … . (-1+1/2008)
  =((-3)/3+1/3).((-4)/4+1/4).((-5)/5+1/5). … . ((-2008)/(2008)+1/2008)
  =(-2)/3 . (-3)/4 . (-4)/5 . (-5)/6 . … . (-2007)/(2008)
  =((-2).(-3).(-4).(-5). …. . (-2007))/(3.4.5.6.. … . 2008)
  =((-2).(-1).(-1).(-1). …. .(-1))/(2008)
  – Có số cặp (-1) là : (2007-3):1+1=2003
   Ta có : 2003:2=1001 ( dư 1 )
  Vì 200:2=1001 dư 1 nên ta sẽ lấy (-2).(-2) ( Nếu dư 2 sẽ lấy (-2).(-1).(-1) )
  =((-2).(-1))/2008
  =2/2008=1/1004

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )