Toán Lớp 5: Viết các số đo sau dưới dang so thập phân co đơn vị đo la m 8m 705mm=–… 378mm==.. 14m 75 cm==… 49cm=..

Question

Toán Lớp 5: Viết các số đo sau dưới dang so thập phân co đơn vị đo la m
8m 705mm=………..
378mm=…………..
14m 75 cm=……………
49cm=……………….., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 1 tuần 2022-06-15T20:07:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{8 m 705mm = 8,705 m}$
  $\text{378mm = 0,378 m}$
  $\text{14 m 75 cm = 14,75 m}$
  $\text{49 cm = 0,49 m}$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  8m 705mm= 8,705m
  378mm=0,378m
  Vì 1m=1000mm
  14m 75 cm=14,75m
  49cm=0,49m
  Vì 1m=100cm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )