Toán Lớp 5: tính thuận tiện:a,5,25×18-5,25×7-5,25 b,9,67×80×1,25

Question

Toán Lớp 5: tính thuận tiện:a,5,25×18-5,25×7-5,25 b,9,67×80×1,25, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 2 tuần 2022-01-13T16:02:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  `5,25×18-5,25×7-5,25`

  `= 5,25×18-5,25×7-5,25xx1`

  `= 5,25xx(18-7-1)`

  `=5,25xx10`

  `=52,5`

  `b) 9,67×80×1,25`

  `= 9,67×(80×1,25)`

  `=9,67xx100`

  `=967`

 2. Giải đáp: A:52.5 B:967

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   A:

  5,25×18-5,25×7-5,25

  =5,25×18-5,25×7-5,25×1

  =5,25x{18-7-1}

  =5,25×10=52,5

  B:

  9,67x80x1,25

  =9,67x10x{1,25×8}

  =96,7×10=967

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )