Toán Lớp 5: Tính nhanh A,12,5 × 8 × (530 – 215 ×2) B,1,85: 10 + 1,85 × 0,9 GIÚP MIK NHA CHO 5 SAO + 1 TIM

Question

Toán Lớp 5: Tính nhanh
A,12,5 × 8 × (530 – 215 ×2)
B,1,85: 10 + 1,85 × 0,9
GIÚP MIK NHA CHO 5 SAO + 1 TIM, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 1 tháng 2022-03-19T01:22:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a,12,5 × 8 × (530 – 215 ×2)
   = 100 × (530 – 430)
   = 100 × 100
   = 10000
  b,1,85: 10 + 1,85 × 0,9
   = 1,85 × 0,1 + 1,85 × 0,9
   = 1,85 × ( 0,1 + 0,9 )
   = 1,85 × 1
   = 1,85
   = 
   

 2. Giải đáp:
   A = 10000
  B = 1,85
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A. 12,5 xx 8 xx (530 – 215 xx 2)
  = 100 xx (530 – 430)
  = 100 xx 100
  = 10000
  _________________________________
  B. 1,85 : 10 + 1,85 xx 0,9
  = 1,85 xx 0,1 + 1,85 xx 0,9
  = 1,85 xx (0,1 + 0,9)
  = 1,85 xx 1
  = 1,85

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )