Toán Lớp 5: Tính nhanh: 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8 + 1/10 + 1/12 + 1/14

Question

Toán Lớp 5: Tính nhanh: 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8 + 1/10 + 1/12 + 1/14, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 45 phút 2022-06-04T12:14:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  1/2 + 1/4 +1/6 + 1/8 + 1/10 + 1/12 + 1/14
  =3/4 + 1/6 + 1/8 + 1/10 + 1/12 + 1/14
  =11/12 + 1/8 + 1/10 + 1/12 + 1/14
  =25/24 + 1/10 + 1/12 + 1/14
  = 137/120 + 1/12 + 1/14
  = 49/40 + 1/14
  =363/280  
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1/2 + 1/4 +1/6 + 1/8 + 1/10 + 1/12 + 1/14
  =3/4 + 1/6 + 1/8 + 1/10 + 1/12 + 1/14
  =11/12 + 1/8 + 1/10 + 1/12 + 1/14
  =25/24 + 1/10 + 1/12 + 1/14
  = 137/120 + 1/12 + 1/14
  = 49/40 + 1/14
  =363/280  

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )