Toán Lớp 5: Tính diện tích hình tam giác có: a = 65 dm và h = 4,5 m

Question

Toán Lớp 5: Tính diện tích hình tam giác có:
a = 65 dm và h = 4,5 m, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 1 tuần 2022-04-13T20:08:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
    Đổi : 4,5 m = 45 dm 
  Diện tích hình tam giác là : 
    $\frac{65×45}{2}$ = 1462,5 ( $dm^{2}$ )
        Đáp số : 1462,5 $dm^{2}$ . 

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 65 dm = 6,5m
  Diện tích tam giác là :
  6,5 × 4,5 : 2 = 14,625 (m²)
                      Đ/S: 14,625 m²

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )