Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện ( tính bằng phân số nhé) 12,5 × 0,42 × 0,8 : 0,7

Question

Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện ( tính bằng phân số nhé)
12,5 × 0,42 × 0,8 : 0,7, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 1 tuần 2022-06-18T01:57:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  12,5 × 0,42 × 0,8 : 0,7
  = 125/10 x 42/100 x 8/10 : 7/10

  = 125/10 x 42/100 x 8/10×10/7

  = (125 x 42 x 8 x 10)/(10 x 100 x 10 x 7)

  = (125 x 6 x 7 x 8 x 10)/(10 x 100 x 10 x 7)

  = (125 x 6 x 8)/(10 x 100)

  = (1000 x 6 )/1000

  = 6

   

 2.     12,5 xx 0,42 xx 0,8 : 0,7
  = [ 125 ] / [ 10 ] xx [ 42 ] / [ 100 ] xx 8 / [ 10 ] : 7 / [ 10 ]
  = [ 25 ] / 2 xx [ 21 ] / [ 50 ] xx 8 / [ 10 ] : 7 / [ 10 ]
  = 1 / 2 xx [ 21 ] / 2 xx 8 / [ 10 ] xx [ 10 ] / 7
  = [ 21 ] / 4 xx 8 / 7
  = [ 3 ] / 4 xx 8
  = 3 xx 2
  = 6

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )