Toán Lớp 5: tính: 2/9×11 + 2/11x 13 +-+2/173×175

Question

Toán Lớp 5: tính: 2/9×11 + 2/11x 13 +….+2/173×175, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 6 tháng 2022-06-20T08:38:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ~ Bạn tham khảo ~
  2/[9xx11]+2/[11xx13] + … + 2/[173xx175]
  = 1/9 – 1/11 + 1/11 – 1/13 + … + 1/173 – 1/175
  = 1/9 – 1/175
  = 166/1575

 2. 2/9×11 + 2/11×13 + …. +2/173×175
  = 11-9/9×11 + 13-11/11×13 + …. + 175-173/173×175
  =11/9×11 – 9/9×11 + 13/11×13 – 11/11×13 + …. + 175/173×175 – 173/173×175
  = 1/9 – 1/11 + 1/11 – 1/13 + ….. + 1/173 – 1/175
  = 1/9 – 1/175
  =166/1575
  cho hay nhất nhé

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )