Toán Lớp 5: tìm hai giá trị của số x sao cho : 9,9

Question

Toán Lớp 5: tìm hai giá trị của số x sao cho : 9,9

in progress 0
Bảo Anh 9 tháng 2022-03-01T16:59:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có: 9,9=9,90

  => 9,90<x<10

  => x=9,91 hoặc x=9,92 (hoặc x=9,93 hoặc…)

 2.  9,9 = 9,90 

  9,90 < x< 10

  x = 9,91 hay 9,92 hay v.v… 

  Học tốt nhé :)√

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )