Toán Lớp 5: Tìm x biết trung bình cộng của x và 2,021 là 2,028.

Question

Toán Lớp 5: Tìm x biết trung bình cộng của x và 2,021 là 2,028., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 1 tháng 2022-03-14T09:07:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. trung bình cộng của x và 2,021 là 2,028:
  x là :

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
    Tổng của x và 2,021 là : 
           2,028 × 2 = 4,056
  → x là : 
          4,056 – 2,021 = 2,035

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )