Toán Lớp 5: Tìm X biết: X x 10 + X : 0,1 = 3

Question

Toán Lớp 5: Tìm X biết: X x 10 + X : 0,1 = 3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 1 tháng 2022-03-19T15:27:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x times 10 + x : 0,1 = 3
  x times 10+x : 1/10=3
  x times 10+ x times 10=3
  x times (10+10)=3
  x times 20=3
  x= 3/20
   

 2. x xx 10+x:0,1=3
  =>x xx 10+x xx 10=3
  =>x xx (10+10)=3
  =>x xx 20=3
  =>x xx =3:20
  =>x= 3/20
  Vậy x=3/20

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )